Kazı İzni Başvurumuz Yapılmıştır
6 Temmuz 2017
Yer Altı Suyu Arama Belgesi
5 Ekim 2017

Kuyu ( Yeraltı Suyu ) Çalışmalarımız Başlamıştır…